Top

ثبت شکایت

ضمن تشکر از خرید شما، با توجه به اینترنتی بودن خرید، چنانچه کالایی با اطلاعات داده شده در سایت مغایرت داشت میتوانید نسبت به عودت آن ظرف پنج روز (برای کالای غیر سرمایی) و یک روز (کالای سرمایی و غیر فریزری) کاری اقدام بفرمایید. 

 

نام
آدرس ایمیل
آدرس وب سایت
تلفن تماس
موضوع
متن پیام