Top

رایازیست

هسته ی آموزشی-پژوهشی رایا زیست فراخوان بسته های آموزشی و پژوهشی خود را ارائه می دهد:

 


 

جامعه ی هدف: کل جامعه ی دانشجویی و هیئت علمی در کلیه گرایش های زیست شناسی و پزشکی

زمینه های آموزش و پژوهش: کلیه پژوهش های مرتبط با حوزه ی بیوانفورماتیک و خدمات مقاله نویسی

کادر علمی: متخصصین بیوانفورماتیک منتخب کشور با حداقل H index 10

تضامین: تضمین چاپ مقاله و تضمین عودت هزینه ها در صورت عدم تحقق اهداف

اهم دستاورد ها: کسب مهارت علمی در حوز ه ی بیوانفورماتیک، چاپ مقاله، اجرای طرح و انجام پایان نامه

زمان بندی: درخواست های تحویل شده تا پایان شهریور 98 مشمول 5 در صد تخفیف خواهند بود

نحوه ی آموزش ها: امکان آموزش به صورت حضوری و یا برخط (از راه دور)

 • 1
 • 1

جزئیات بسته های خدمات بیو انفورماتیکی

 1. طرح پژوهشی آموزش محور

 در این بسته با توجه به حوزه ی مورد علاقه ی پژوهشگر متقاضی، پروپوزال­هایی طراحی و در اختیار پژوهشگر قرار می­گیرد. طرح مذکور توسط پژوهشگر متقاضی در دانشگاه مطرح، تصویب می گردد و در ادامه اجرا شده و تا مرحله ی تبدیل به مقاله پژوهشی پیگیری می گردد.

تعهدات هسته ی رایا زیست:

 1. تهیه ی پروپوزال های پژوهشی در حوزه ی مورد علاقه ی پژوهشگر متقاضی
 2. ارائه ی موضوع طرح در صورت نبود اولویت پژوهشی برای پژوهشگر متقاضی
 3. ایفای نقش به عنوان همکار طرح در پروپوزال مصوب
 4. معرفی یک یا دو پژوهشگر به عنوان همکار طرح
 5. آموزش مجازی یا حضوری مهارت های بیوانفورماتیکی مورد نیاز برای اجرای طرح
 6. راهنمایی و هدایت پژوهشگر متقاضی تا اتمام طرح پژوهشی
 7. راهنمایی و هدایت پژوهشگر متقاضی برای تهیه مقاله به ازای هر طرح پژوهشی
 8. ترجمه ی مقاله تهیه شده و یا ویرایش نسخه ی انگلیسی آن

پرفروش ترین ها

پربازدیدترین ها