Top

قوانین و مقررات

قوانین و مقررات

- کالا زیست با توجه به بهره مندی از کادر کاملا علمی و تخصصی صحت و کیفیت کالاهای خود را تضمین میکند.

 

- کالا زیست با توجه به نیاز مشتریان در رایطه با تزهای دانشجویی در زمینه مولکولی به مشتریان متقاضی خود مشاوره میدهد.

 

 - کالا زیست در مورد خدمات تخصصی به ویژه بیوانفورماتیک آموزش خصوصی به مشتریان متقاضی ارائه میدهد.

 

- کالا زیست آماده عقد قرار داد با تمامی شرکتهای دانش بنیان جهت معرفی کالاهای ایشان بوده و در این راستا بارگذاری این کالاها رایگان است. 

 

- هزینه حمل کالاها (بخصوص خریدهای خرد) بر عهده خریداران است مگر جاییکه قبل از خرید مذاکراتی صورت گرفته باشد.