Top
پک شماره دو کالا زیست
ناموجود

پک شماره دو کالا زیست

پک شماره دو کالا زیست

1- یک بسته 1000 عددی میکروتیوب ml 0/2 شفاف درب صاف 

2- یک بسته 1000 عددی میکروتیوبml  0/5 شفاف مدرج

3- یک بسته 500 عددی میکروتیوبml  1/5 شفاف مدرج

4- یک بسته 500 عددی میکروتیوب  ml2 شفاف مدرج

قیمت:  52000 تومان!!