Top
بیوانفورماتیک آنتی بادی
تماس بگیرید

بیوانفورماتیک آنتی بادی

بیوانفورماتیک آنتی بادی   

  1. آشنایی با انفورماتیک آنتی بادی و ساختارهای پروتئینی
  2. آشنایی با داده پایگاههای عمومی و اختصاصی (توالی وساختار) آنتی بادی ها و بلاست ویژه آنتی بادی ها
  3.  آموزش طرح های شماره گذاری و آنالیز توالی های آنتی بادیو معین کردن مناطق CDRو نواحی داربستی
  4.  آموزش طراحی و مدل سازی مدرن آنتی بادی با نرم افزارهایمختلف
  5.  بلوغ مجازی افینیتی آنتی بادی; آموزش نحوه جهش زاییخردمندانه و بهینه سازی با نرم افزار
  6.  آموزش نحوه داکینگ آنتی بادی-آنتی ژن و آنالیز نتایج با نرمافزار
  7.  آموزش نحوه انسانی سازی و رفع عیوب ساختاری آنتی بادی     

فرم خدمات را از اینجا دانلود کنید و جهت دریافت پیش فاکتور به dnabiotechco@gmail.com ارسال کنید.