Top
سنتز پرایمر متابایون آلمان
قیمت: 19500 تومان

سنتز پرایمر متابایون آلمان

سنتز پرایمر متابایون آلمان

Metabion, Germany

 


 

 شرکت دیبا نوآوران آزما (DNAbiotech) افتخار دارد با بهره گیری از کادری کاملا علمی همراستا با نوع فعالیت این شرکت (بیوتکنولوژی)، گامی پویا در راستای خدمت به جامعه علمی کشور بردارد. امید است با همراهی  شما حرکت رو به رشد ما ادامه یافته و پروب و پرایمرهای طراحی و سنتز شده توسط این شرکت بتواند مثمر ثمر واقع گردد. این پرایمرها با ویژگیهای زیر و در ایران سنتز میشوند.

لطفا فرم سنتز پرایمر را از اینجا دریافت نموده و پس از تکمیل به آدرس dnabiotechco@gmail.com ارسال نمایید. 

صدور پیش فاکتور بلافاصله پس از ارسال فرم 

  • غلظت کاملا مناسب در حوزه تحقیقات
  • قیمت منصفانه
  • تلاش برای حداقل زمان تحویل(حدود 21 روز)
  • سنتز پرایمر با طول دلخواه (تا 30 نوکلئوتید، بیشتر از 30 نوکلئوتید به هزینه اضافه میشود.)
  • تحویل به صورت لیوفیلیزه 
  • انجام تغییرات شیمیایی در صورت درخواست
  • خالص سازی با روشهایی مانند Desalt, Cartridge, HPLC, PAGE 
  • بازهای خاص مانند اینوزین هزینه مجزا دارند.

 


Related products:

Blue PCR Master mix, 2X, 1ml, DNAbiotech

Red PCR Master mix, ampliqoun

DNA Safe stain for gel

Loading buffer

TAE buffer, DNAbiotech

TBE buffer, DNAbiotech